Wróć na stronę główną

Ważne i aktualne

Sprawują Władze

Filharmonia

Zawsze gotowi

Historia

Najmłodsi

Kontakt

Witamy na stronie OSP Piechowice

Witaj na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje na temat naszej jednostki. Jednostka powstała w 1945 roku tak więc chroni miasto i mieszkańców przez ponad 65 lat.


Stowarzyszenie działa na podstawie:


Zrzesza wszystkie osoby popierające idee ochrony przeciwpożarowej. Członkowie OSP dzielą się na:

 • członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej
 • członków wspierających
 • członków honorowych

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych wybiera się zespół ratowniczy tworzący Jednostkę Operacyjno - Techniczną (JOT)

Odpowiednio wyposażone i wyszkolone jednostki OSP włącza się do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) działającego na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG.


Dzięki staraniom wielu osób, OSP w Piechowicach również jest włączona do KSRG. Za to SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Do zadań statutowych OSP należą:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

 • !!! Ty też możesz zostać członkiem naszej jednostki. Zapraszamy do współpracy !!!


  Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach posiada wyszkolony zespół JOT należący do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Drużyna JOT to Jednostka Operacyjno - Techniczna. Drużyny JOT należące do KSRG działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. nr 46, poz.239


  Na podstawie Regulaminu Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP zatwierdzonego uchwałą nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004r.: Do obowiązków ratowników OSP wchodzących w skład JOT należą:

  • wykonywanie rozkazów i poleceń dowódców oraz przestrzeganie wymaganej dyscypliny,
  • niezwłoczne przybycie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
  • sprawdzenie sprzętu i wyposażenia przydzielonego do obsługi, a po akcji doprowadzenie je do możliwości ponownego użycia,
  • włożenie maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
  • uzyskanie niezbędnego wyszkolenia podstawowego i uzupełniającego oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności strażackich,
  • przestrzeganie zasad i przepisów BHP,
  • poddanie się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,
  • dbanie o powierzony sprzęt i wyposażanie oraz mienie OSP
  • dbanie o dobre imię OSP oraz wykazywanie się koleżeństwem i zrozumieniem

  Statystycznie strażacy często przybywają na miejsce zdarzenia jak pierwsi dlatego jednostki KSRG muszą potrafić udzielać pierwszej pomocy. Nowe procedury

  Ty też możesz zostać ratownikiem w naszej jednostce. Zapraszamy do współpracy